Motie van het lid De Korte - Echte-minimabeleid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 8

MOTIE VAN HET LID DE KORTE

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 5 maart 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat het kabinet voor 1985 slechts 300 min. heeft uitgetrokken voor de «echte» minimumvoorziening van dat jaar;

verzoekt het kabinet, het voor de «echte» minimumvoorziening beschikbare budget voor 1985 zodanig naar boven aan te passen dat naast een tegemoetkoming voor de éénjarige «echte» minima ter overbrugging van hun koopkrachtverlies in 1985 ook een extra toeslag van betekenis kan worden gegeven aan de meerjarige «echte» minima, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.