Motie van het lid Buurmeijer C.S. - Echte-minimabeleid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 6 Herdruk

MOTIE VAN HET LID BUURMEIJER CS. Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 5 maart 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat RWW-jongeren die vallen onder de zogenaamde overgangsmaatregel dreigen te worden uitgesloten van het recht op de eenmalige uitkering 1983;

nodigt de regering uit, zodanige maatregelen te treffen dat deze jongeren indien zij overigens geheel voldoen aan de voorwaarden van de eenmalige uitkering, niet van het recht op deze uitkering worden uitgesloten, en gaat over tot de orde van de dag.

Buurmeijer Kraaijeveld-Wouters De Korte Groenman Beckers-de Bruijn Ubels-Veen Willems Brouwer Van der Vlies Leerling Verbetering in ondertekening.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.