Motie van het lid Beckers-de Bruijn - Echte-minimabeleid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 5

MOTIE VAN HET LID BECKERS-DE BRUIJN Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 5 maart 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van oordeel, dat het echte minimabeleid in strijd is met de uitspraak van de Kamer (motie 17030, nr. 14) over individualisering van het inkomensbeleid en noodzakelijke arbeidstijdverkorting in de weg staat;

verzoekt de regering, een eenmalige uitkering echte minima voor 1984 achterwege te laten, de meevaller in de aardgasbaten als gevolg van een hogere afzet tegen een gemiddeld hogere dollarkoers te gebruiken voor een verhoging van de minimumlonen en -uitkeringen en de komende jaren de koopkracht van de minima op peil te houden, en gaat over tot de orde van de dag.

Beckers-de Bruijn

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.