Motie van het lid es over het verzoek aan de regering om maatregelen te treffen zodat inkomensverlies niet kan optreden.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 7

MOTIE VAN HET LID ES

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 9 november 1983

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat in steeds meer gemeenten de betalingswijze van sociale uitkeringen veranderd wordt, in die zin dat overgegaan wordt op maandelijkse in plaats van wekelijkse betaling, de uitbetaling van de eerste naar de derde maand opgeschoven wordt e.d.;

constaterende, dat de uitkeringsgerechtigden niet of in volstrekt onvoldoende mate gecompenseerd worden voor het geleden inkomensverlies;

van mening, dat technische wijzigingen in de uitbetaling niet ten koste mogen gaan van de uitkeringsgerechtigden;

verzoekt de regering maatregelen te treffen, zodat dergelijk inkomensverlies niet kan optreden, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Es

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.