Agenda voor de uitgebreide commissievergadering van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid op 9 november 1983 - Uitvoering van de Algemene Bijstandswet

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 1

AGENDA VOOR DE UITGEBREIDE COMMISSIEVERGADERING VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID OP 9 NOVEMBER 1983 Vastgesteld 18 oktober 1983

De vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid stelde de navolgende agenda vast.

I. Plaats en functie van de Algemene Bijstandswet.

II. Ontwikkelingen rondom de gemeentelijke sociale dienst. -werkbelasting voor het personeel en de gevolgen daarvan voor de cliënt. -relatie bijstandsmaatschappelijk werk -algemeen maatschappelijk werk.

1 Samenstelling: Leden Keja (VVD), Poppe (PvdA), Weijers (CDA), Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), De Korte (VVD), Gerritse (CDA), Buurmeijer (PvdA), ondervoorzitter, Toussaint (PvdA), Buikema (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), Groenman (D'66l, Van der Vlies (SGP), Willems (PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten (CDA), Ter Veld (PvdA), Paulis (CDA), Dales (PvdA), Ubels-Veen (EVP), Korthals (VVD) en Linschoten (VVD). Plv. leden: De Grave (VVD), Worrell (PvdA), Hermsen (CDA), G. C. van Dam (CDA), Meijer (PvdA), Kombrink (PvdA), Van Erp (VVD), Cornelissen (CDA), M. P. A. van Dam (PvdA), Salomons (PvdA), Beinema (CDA), Hermans (VVD), Nypels (D'66), Eshuis (CPN), Wolters (CDA), Woltgens (PvdA), Evenhuis-van Essen (CDA), Knol (PvdA), Kamp (VVD) en Nijhuis (VVD).

III. Financiële aspecten -ontwikkeling van de bijstandskosten -sanctiebeleid -sociale recherche en fraudebestrijding -verhaalsmogelijkheden De voorzitter van de commissie, Kraaijeveld-Wouters

De griffier van de commissie, Van der Windt

S-SZW

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.