Motie van het lid Schutte - Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 12

MOTIE VAN HET LID SCHUTTE

Voorgesteld 16 juni 1983

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat een verhoging van sociale premies effect kan hebben op de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector;

overwegende, dat dit effect geen argument mag zijn om sociale premies te verhogen;

nodigt de Regering uit, bij het vaststellen van de hoogte van sociale premies in deze zin te handelen, en gaat over tot de orde van de dag.

Schutte

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940 en 17941, nr. 12

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.