Nota van wijziging - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 juni 1983

In het ontwerp wordt artikel I vervangen door:

ARTIKEL I

In artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980,1) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Het derde lid wordt vervangen door:

  • De basiskinderbijslag bedraagt over een kalenderkwartaal bij een gezinsgrootte van:
  • een kind

f293,78 per kind b. twee kinderen f385,32 per kind c. drie kinderen

f412,60 per kind d. vier kinderen f450,68 per kind e. vijf kinderen

f473,52 per kind f. zes kinderen f498,42 per kind g-zeven kinderen

f516,21 per kind h. acht kinderen

f537,46 per kind

B. Het in het vierde lid genoemde bedrag wordt vervangen door: f686,28.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940, nr. 6

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.