Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 4

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 januari 1983

In het ontwerp wordt de volgende wijziging aangebracht.

Aan artikel I worden na onderdeel C twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende: D. In artikel 28, eerste lid, vervalt: en van de over die jaren ingevolge het bepaalde in artikel 23, eerste lid, te ontvangen Rijksbijdragen.

E. In artikel 30 vervalt het zevende lid, waarna het achtste lid wordt vernummerd tot het zevende lid.

Toelichting Artikel 28 van de Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft betrekking op de vaststelling van de premie, waarbij mede rekening wordt gehouden met de te ontvangen structurele rijksbijdrage. Krachtens artikel 30, zevende lid, van de AOW kunnen voorschriften worden gegeven over de afdracht van die rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds. In het wetsontwerp is verzuimd de genoemde artikelen in verband met de beŽindiging van de rijksbijdrage aan te passen; dit verzuim wordt hierbij hersteld.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17712, nr. 4

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.