Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 16

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BROUWER CS., TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR.14 Voorgesteld 16 maart 1983

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat de Regering de verlaging van de kinderbijslag voor niet in Nederland verblijvende kinderen heeft opgeschort;

constaterende, dat in plaats daarvan een algehele verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli wordt voorgesteld;

van mening, dat een dergelijke verlaging niet gewenst is in verband met de koopkrachteffecten voor de lagere inkomensgroepen;

verzoekt de Regering, af te zien van haar voornemen per 1 juli a.s. de kinderbijslag te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag.

Brouwer Willems Beckers-de Bruijn Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 16

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.