Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 15

MOTIE VAN DE LEDEN LINSCHOTEN EN HERMSEN

Voorgesteld 16 maart 1983

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; kennis genomen hebbend van het standpunt van het kabinet om op dit moment nog niet over te gaan tot een vermindering van kinderbijslag voor niet in Nederland wonende kinderen;

van mening, dat de kinderbijslag de gemaakte onderhoudskosten niet mag overtreffen;

van mening, dat bij het verlenen van kinderbijslag het woonlandbeginsel als uitgangspunt dient te gelden;

verzoekt de Regering, initiatieven te ontplooien die ertoe leiden dat zowel in de EEG-Verordening als in de bilaterale verdragen op het terrein van de sociale zekerheid ten aanzien van de hoogte van de kinderbijslag wordt overgegaan op het woonlandbeginsel, en gaat over tot de orde van de dag.

Linschoten Hermsen

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 15

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.