Brief van De Minister van Financiën - Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 juni 1982

Naar aanleiding van vragen van de leden Groenman, Engwirda en Van der Hek tijdens de behandeling van de wetsontwerpen nr. 17203 (Maximering vereveningstoeslagen), nr. 17467 (Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet) en nr. 17468 (Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982), het Werkgelegenheidsplan (kamerstuk nr. 17341) en de Voorjaarsnota (kamerstuk nr. 17351, nr. 10), geef ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de bijlage bij deze brief een overzicht van de gevolgen van de door de Kamer voorgestelde wijzigingen in de aanpassing van de sociale uitkeringen en het minimumloon voor de koopkracht van een aantal groepen.

De Minister van Financiën, A. P. J. M. M. van der Stee Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17468, nr. 11

BIJLAGE

Koopkrachtmutaties 1982 voor een aantal groepen in procenten

Werknemers in bedrijven

CEP

Aanpassing Normaal inde-Totaal met 2,46% xeren kinderbijslag

Minimumloon

-1,7'

-0,6

+0,3

-2,0' Minimumloon +

-1,5

-+0,3

-1.2 Modaal

-2,2

-+0,2

-2,0 2x modaal

-3,0

-+0,1

-2,9 4x modaal

-3,2

-

+0,1

-3,2

Uitkeringstrekkers zonder

Regerings-Aanpassing

Totaal vereveningstoeslagen

voorstel

met 2,46%

Sociale minima AOW

-1.7'

-0,7

-2,4' WAO

-2,3'

-0,7

-3.0' WAO modaal dagloon

-4,4

+0,4

-4,0 WAO max. dagloon

-4,8

+0,9

-3,9

Uitkeringstrekkers met

Regerings-Aanpassing Geen maxi-

Totaal vereveningstoeslagen

voorstel

2,46%

mering vereveningstoeslagen

Sociale minima AOW

-1.7'

-0.7

--2,4' WAO

-2,3'

-0.7

--3,0' WAO modaal dagloon

-5,2

+0,9

--4,3 WAO max. dagloon

-5,8

+0,8

+1,0

-4,0

1 Exclusief koopkrachteffecten uitkering echte minima. 2 Inclusief bevriezing vanaf modaal.

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17468, nr. 11

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.