Motie van het lid Brouwer - Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 9

MOTIE VAN HET LID BROUWER

Voorgesteld 21 juni 1982

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de tijdelijke bevriezing van enige sociale zekerheidsuitkeringen inhoudt een gedeeltelijke ontkoppeling van uitkeringen en lonen;

overwegende, dat een dergelijke maatregel, zij het tijdelijk, ingrijpt in het stelsel van sociale zekerheid;

van oordeel, dat een dergelijk ingrijpend besluit niet kan worden genomen dan na de SER en maatschappelijke organisaties voldoende in de gelegenheid te hebben gesteld zich hierover te buigen en hun oordeel te geven;

van oordeel, dat dit wetsontwerp vooruitloopt op de discussie over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid;

verzoekt de Regering, in afwachting hiervan de behandeling van het wetsontwerp aan te houden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Brouwer Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17468, nr. 9

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.