Amendementen van het lid Ter Veld - Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 7

AMENDEMENTEN VAN HET LID TER VELD

Ontvangen 21 juni 1982

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I In artikel 1, eerste lid wordt in plaats van «f 139,-» telkens gelezen: f145,-. In artikel 2, eerste lid, wordt in plaats van «f 139,-» telkens gelezen: f145,-.

Ter Veld

Tweede Kamer, zitting 1981-1982,17468, nr. 7

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.