De stemming over het wetsontwerp Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en... - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 29 juni 1982 orde 19

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde is de stemming over het wetsontwerp Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijke minimumloon per 1 juli 1982(17468).

Dit wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

©

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PPR en de CPN wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen het wetsontwerp te hebben gestemd.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.