Nota van verbetering - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de herintreding in het arbeidsleven)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 4

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 9 september 1987

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I In artikel I, onderdeel C, aanhef, moet na «ingevoegd» een komma worden geplaatst.

II In artikel I, onderdeel C, moet in het eerste lid van artikel 7a a. «Rijksregeling» worden vervangen door: Rijksgroepsregeling. b. «stb» worden vervangen door: Stb.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.