Nota van verbetering - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 19 november 1986

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 7) moet de volgende verbetering worden aangebracht:

In artikel IV, onderdeel A, moet in artikel 3a, zevende lid, de zinsnede «Wet op de arbeidsongeschiktheidsuitkering» worden vervangen door: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.