De stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet, te weten: • de motie-Dales over administratieve strafsancties - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 14 oktober 1986 orde 4

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet, te weten: • de motie-Dales over administratieve strafsancties (19237, nr. 9).

(Zie vergadering van 25 september 1986.)

©

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de PPR en de PSP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.