Motie van het lid Dales C.S. - Beleidsplan Emancipatie

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 16

MOTIE VAN HET LID DALES CS.

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 3 februari 1986

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat in het Beleidsplan Emancipatie doelstellingen voor de middellange en lange termijn worden geformuleerd;

van oordeel, dat het voor de verwezenlijking van de doelstellingen nodig is de uitwerking van de doelstellingen in een specifiek tijds-en financieel kader te plaatsen;

verzoekt de regering, een tijdsplanning, vergezeld van een financieel plan, voor de uitvoering van het Beleidsplan Emancipatie aan de Kamer te doen toekomen, en gaat over tot de orde van de dag.

Dales Evenhuis-van Essen Groenman Rempt-Halmmans de Jongh Van Es Eshuis

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.