Motie van het lid Dales C.S. - Beleidsplan Emancipatie

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 15

MOTIE VAN HET LID DALES CS.

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 3 februari 1986

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat in het beleid inzake de bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes rekening wordt gehouden met intensivering van dit beleid als gevolg van een mogelijk sneeuwbaleffect;

van oordeel, dat bij een dergelijke intensivering van beleid tevens rekening moet worden gehouden met verhoging van financiële middelen ter uitvoering van het beleid;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen, dat in het interdepartementale overleg over de voortgang van het beleid inzake seksueel geweld een financieel plan voor mogelijke intensivering van het beleid wordt opgesteld, waarbij de verschillende relevante ministeries financieel zijn betrokken, en gaat over tot de orde van de dag.

Dales Evenhuis-van Essen Groenman Eshuis Van Es

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.