Motie van het lid Van Es C.S. - Beleidsplan Emancipatie

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 13

MOTIE VAN HET LID VAN ES CS.

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 3 februari 1986

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat bij een herverdeling van het betaalde werk onder mannen en vrouwen ook een herverdeling van het onbetaalde werk wenselijk is, om te voorkomen, dat vrouwen dubbel belast worden;

overwegende, dat in het beleidsplan emancipatie instrumenten als kinderopvang, ouderschapsverlof, herintredersbegeleiding en toereikende kinderbijslag worden genoemd als instrumenten om het emancipatieproces en de herverdeling te bevorderen;

overwegende, dat tot nu toe weinig bekend is over de resultaten van deze specifieke instrumenten bij het bewerkstelligen van een dergelijke herverdeling; verzoekt de regering, te concretiseren op welke manier deze specifieke instrumenten de afgelopen vier jaren hebben bijgedragen aan de herverdeling van het onbetaalde werk onder mannen en vrouwen, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Es Eshuis Dales Groenman Evenhuis-van Essen

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.