Motie van het lid Leerling - Beleidsplan Emancipatie

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 12

MOTIE VAN HET LID LEERLING

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 3 februari 1986

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat: -het emancipatiebeleid, de vrije keuzemogelijkheid en economische zelfstandigheid van elk individu als centrale doelstellingen heeft; -het beleidsplan daartoe onder meer herverdeling van arbeid en arbeidstijdverkorting onmisbaar acht; -door dit beleid de inkomenspositie van alleenverdieners onder druk kan komen te staan;

verzoekt de regering, het daarheen te leiden, dat de gehuwde vrouw de keuzemogelijkheid behoudt zich volledig te wijden aan de verzorging van het gezin, waarbij het inkomen van de alleenverdiener blijft voldoen aan het gestelde in de artikelen 4 van deel I en II van het Europees Sociaal Handvest, en gaat over tot de orde van de dag.

Leerling

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.