Motie van het lid Leerling - Beleidsplan Emancipatie

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID LEERLING

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 3 februari 1986

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de in het Beleidsplan Emancipatie vervatte voornemens indringende gevolgen hebben voor het persoonlijk leven van mensen; overwegende, dat daarbij onder meer de grondrechten als vrijheid van godsdienst, van meningsuiting en van onderwijs in het geding zijn;

overwegende, dat in het Beleidsplan Emancipatie te weinig rekening wordt gehouden met de grenzen van het overheidsbeleid, aangegeven door genoemde vrijheidsrechten;

verzoekt de regering, af te zien van het integraal uitvoeren van het onderhavige beleidsplan en de subsidiëring van emancipatie-activiteiten te staken, en gaat over tot de orde van de dag.

Leerling

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.