Motie van de leden Van der Vlies en Schutte - Beleidsplan Emancipatie

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER VLIES EN SCHUTTE Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 3 februari 1986

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat instemming met de hoofdlijnen van de emancipatiegedachte voorwaarde is voor participatie in de Emancipatieraad;

overwegende, dat er in de samenleving op onderscheiden wijze kritiek openbaar komt op deze emancipatiegedachte, terwijl een karakteristieke voorwaarde voor officiële adviesorganen van de overheid toch is, dat de in de samenleving zich voordoende opvattingen daarbinnen mogen verondersteld worden te zijn vertegenwoordigd, zodra deze door een beduidende groep worden aangehangen;

nodigt de regering uit, de participatie in de Emancipatieraad een weerspiegeling te doen zijn van de verscheidenheid aan opvattingen in de samenleving, en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Vlies Schutte

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.