Motie van het lid Groenman - Beleidsplan Emancipatie

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN HET LID GROENMAN

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 3 februari 1986

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van mening, dat het emancipatiebeleid ook behoort door te werken in het totale sociaal-economische beleid;

constaterende, dat de vijf bestaande doelstellingen van het sociaal-economische beleid niet gericht zijn op het realiseren van gelijke kansen en rechten van vrouwen en mannen in ons sociaal-economisch bestel;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de SER en de Stichting van de Arbeid, ten einde te bereiken, dat emancipatie wordt toegevoegd als zesde doelstelling van het sociaal-economisch beleid, en gaat over tot de orde van de dag.

Groenman

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.