Amendement van het lid Ter Veld over een overgangsregeling voor de jaren 1985 en 1986 met het oog op de inkomenseffecten als gevolg van de individualisering van de op aanslag te betalen opslagpremies volksverzekeringen voor de gehuwde vrouw die thans geen premies volksverzekeringen betaalt omdat haar man al 65 jaar is.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID TER VELD

Ontvangen 1 november 1984

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na Artikel IV wordt ingevoegd:

Artikel V In afwijking in zoverre van artikel 21 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt de op de voet van het eerste en het tweede lid van dat artikel bepaalde maatstaf voor de jaren 1985 en 1986 ten aanzien van de vrouw die het gehele jaar gehuwd is geweest met een man die op 1 januari 1984 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, verminderd met twee derden voor het jaar 1985 en een derde voor het jaar 1986, indien a. bij de aangifte voor de inkomstenbelasting over het desbetreffende jaar een door beide echtgenoten ondertekend, schriftelijk verzoek tot toepassing van dit artikel is gevoegd, en b. door geen van beide echtgenoten over het desbetreffende jaar zelfstandigenaftrek voor de inkomstenbelasting wordt genoten.

Toelichting De voorgestelde regeling houdt een overgangsregeling in voor de jaren 1985 en 1986 met het oog op de inkomenseffecten als gevolg van de individualisering van de op aanslag te betalen opslagpremies volksverzekeringen voor de gehuwde vrouw die thans geen premies volksverzekeringen betaalt omdat haar man al 65 jaar is.

Ter Veld

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.