Motie van het lid Groenman over het verzoek aan de regering om de extra premie-opbrengst ten gevolge van de verzelfstandiging van de premieheffing volksverzekeringen aan te merken als extra ruimte ten behoeve van de gelijkberechtiging in de sociale zekerheid.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 12

MOTIE VAN HET LID GROENMAN

Voorgesteld 1 november 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid in de nabije toekomst zal leiden tot extra uitgaven;

verzoekt de regering, de extra premie-opbrengst ten gevolge van de verzelfstandiging van de premieheffing volksverzekeringen aan te merken als extra ruimte ten behoeve van de gelijkberechtiging in de sociale zekerheid, en gaat over tot de orde van de dag.

Groenman

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.