Motie van het lid Dales over het verzoek aan de regering het Besluit houdende wijziging van het Bijstandsbesluit landelijke normering en het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria niet eerder in werking te laten treden dan op de eerste dag van de maand gelegen drie maanden na de publicatie in het Staatsblad.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 22

MOTIE VAN HET LID DALES

Voorgesteld 6 december 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de uitvoering van het Besluit houdende wijziging van het Bijstandsbesluit landelijke normering en het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria tot een verzwaring van de werklast van de gemeenten zal leiden;

overwegende, dat om een goede uitvoering mogelijk te maken, de gemeenten in de gelegenheid moeten worden gesteld zich op de wijziging in de regelgeving voor te bereiden;

van oordeel, dat voor een goede voorbereiding een uitvoeringsorgaan tijdig moet kunnen beschikken over de definitieve teksten van de door de rijksoverheid opgestelde voorschriften;

verzoekt de regering, het Besluit houdende wijziging van het Bijstandsbesluit landelijke normering en het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria niet eerder in werking te laten treden dan op de eerste dag van de maand gelegen drie maanden na de publikatie in het Staatsblad, en gaat over tot de orde van de dag.

Dales

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.