Motie van het lid Dales over het verzoek aan de regering om de verlaging van de bijstandsuitkering indien geen woonkosten verschuldigd zijn, achterwege te laten.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 19

MOTIE VAN HET LID DALES

Voorgesteld 6 december 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de invoering van het Besluit houdende wijziging van het Bijstandsbesluit landelijke normering en het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria tot gevolg heeft dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd indien de uitkeringsgerechtigde geen woonkosten heeft;

overwegende, dat per 1 januari 1978 in het Bijstandsbesluit landelijke normering de «allin norm» is ingevoerd;

overwegende, dat daarbij de regering van mening was dat de bewoners van woningen met een lage huur extra uitgaven hadden voor kosten van niet-eigenaarsonderhoud;

van oordeel: -dat op grond van de uitgangspunten van de Algemene Bijstandswet, afwijkingen van de normuitkering individueel bepaald dienen te worden; -dat derhalve een verlaging van een bijstandsuitkering met een genormeerd bedrag voor bepaalde kosten van het bestaan bij een categorie bijstandsgerechtigden zich niet verdraagt met deze uitgangspunten;

verzoekt de regering, de verlaging van de bijstandsuitkering indien geen woonkosten verschuldigd zijn, achterwege te laten, en gaat over tot de orde van de dag.

Dales

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.