Motie van het lid Willems C.S. over het verzoek aan de regering de maatregel met betrekking tot de invoering van de zogenaamde «woningdelersnorm» geen doorgang te laten vinden.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 17

MOTIE VAN HET LID WILLEMS CS.

Voorgesteld 6 december 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat door de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de woningdelers de voor de bijstandsuitkeringen geldende «allinnorm» feitelijk verlaten wordt;

overwegende, dat bovendien aan de regeringsvoorstellen grote uitvoeringstechnische bezwaren kleven en de fraudegevoeligheid ervan groot is;

gelet op de afwijzende standpunten van gemeentebesturen, sociale diensten, belangenorganisaties en adviesorganen;

verzoekt de regering, de voorgenomen maatregel met betrekking tot de invoering van de zogenaamde «woningdelersnorm» geen doorgang te laten vinden, en gaat over tot de orde van de dag.

Willems Beckers-de Bruijn Dales Groenman Brouwer

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.