Nota van wijziging - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de herintreding in het arbeidsleven)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 13

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 april 1988

I In het intitulé wordt voor het woord «herintreding» ingevoegd: «intreding of».

In de considerans wordt in de tweede volzin voor het woord «herintreding» ingevoegd: «intreding of».

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.