Motie van het lid Spieker - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de herintreding in het arbeidsleven)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID SPIEKER

Voorgesteld 13 april 1988

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat voor een gedegen uitvoering van de activiteiten ex artikel 36 WWV een adequate financiële basis noodzakelijk geacht wordt, van oordeel, dat het beschikbare budget voor vele gemeenten ontoereikend zal zijn om adequate voorzieningen te treffen;

verzoekt de regering, het budget te verhogen met 10 miljoen gulden op jaarbasis, en gaat over tot de orde van de dag.

Spieker

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.