Amendement van het lid Rempt-Halmmans de Jongh om het aansprakelijk stellen van media uit het wetsvoorstel te halen aangezien de opdrachtgever van een advertentie verantwoordelijk is voor de inhoud.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 18 Herdruk

AMENDEMENT VAN HET LID REMPT-HALMMANS DE JONGH Ontvangen 21 juni 1988

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, onder f, vervallen het zesde en zevende lid en wordt de aanhef vervangen door: Na het vierde lid wordt een nieuw vijfde lid ingevoegd, luidende:

Toelichting Het amendement strekt ertoe het aansprakelijk stellen van media uit het wetsvoorstel te halen aangezien de opdrachtgever van een advertentie verantwoordelijk is voor de inhoud.

Rempt-Halmmans de Jongh

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.