Motie van het lid Willems over het verzoek om af te zien van het voornemen tot beperking van de uitwonendennorm

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 12

MOTIE VAN HET LID WILLEMS Voorgesteld 23 juni 1992

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat de regering het recht op de uitwonendennorm voor 18-21 jarige schoolverlaters aanzienlijk wil beperken;

van oordeel, dat dit voornemen onverenigbaar is met zowel de huidige leeftijd voor meerderjarigheid als de bevordering van economische en zorgzelfstandigheid van jongens en meisjes;

verzoekt de regering af te zien van haar voornemen tot beperking van de uitwonendennorm, en gaat over tot de orde van de dag.

Willems

21364 7FISSN0921737 ISdu Uitgeverij Plantijnstraat '

s Gravenhage 1992

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.