Motie van het lid Doelman-Pel C.S. over dat het wenselijk is dat het nieuwe uitkeringsregime voor jongeren over 2 jaar wordt geëvalueerd en de resultaten worden aangeboden aan de Kamer

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID DOELMAIM PEL C.S. Voorgesteld 22 juni 1992

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat het voorgestelde uitkeringsregime voor jongeren evenals de sluitende aanpak van het JWG onderdeel uitmaakt van het jongerendossier; overwegende, dat er sprake is van een nieuw uitkeringsregiem;

verzoek de regering de regeling over 2 jaar te evalueren en de Kamer de resultaten aan te bieden, en gaat over tot de orde van de dag.

Doelman-Pel Vliegenthart Van Hoof Schut Van der Vlies Leerling

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.