Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 4

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 1991

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid doe ik u hierbij toekomen de tekst van het in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met de wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar (22163) aangekondigde ontwerpbesluit tot wijziging van het Bijstandsbesluit landelijke normering, zoals dat is geplaatst in de Staatscourant van 21 maart 1991.' De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. ter Veld 1 Ter inzage gelegd op de bibliotheek.

11406 6FISSN0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1991

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.