Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 18

MOTIE VAN HET LID ROSENMÖLLER Voorgesteld 27 juni 1991

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een verantwoorde loonontwikkeling van belang is voor een gunstige werkgelegenheidsontwikkeling;

overwegende, dat uitbreiding van werkgelegenheidsafspraken in CAO's eveneens een positief effect heeft op de werkgelegenheidsontwikkeling;

voorts overwegende, dat hierin een zeer belangrijke rol is weggelegd voor werkgevers-en werknemersorganisaties;

van mening, dat het mede een taak is van de overheid om in het belang van niet-actieven een beleid te voeren dat gericht is op uitbreiding van werkgelegenheid;

verzoekt de regering te overleggen met de centrale organisaties van werkgevers en werknemers en zich maximaal in te spannen om in het belang van de werkgelegenheid en ten behoeve van het behoud van de koppeling een nieuw centraal accoord te sluiten, en gaat over tot de orde van de dag.

Rosenmöller

11391 2FISSN0921737 ISdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravanhage 1991

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.