Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 17

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkerïngen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking MOTIE VAN HET LID ROSENMÖLLER Voorgesteld 27 juni 1991

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in geval van ontkoppeling te kiezen voor het volgen van de prijsontwikkeling, en gaat over tot de orde van de dag.

Rosenmöller

11391 2FISSN 0921737 I

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.