Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID LINSCHOTEN Ontvangen 21 juni 1991

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A 1, wordt aan artikel 14, vijfde lid, toegevoegd: , dan wel van ernstige verstoringen van de collectieve financiŽn.

Toelichting Dit amendement beoogt de verstoring van de collectieve financiŽn, als derde afwijkingsgrond om de koppeling niet te doen plaatsvinden, aan het wetsvoorstel toe te voegen.

Linschoten

11374 7FSDU įt9 a 2eve"s7-Gravenh.ae 1991

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.