Motie van het lid Schimmel over de rol van gemeenten bij richtlijnen en voorlichtingen over bijzondere bijstand.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 17

MOTIE VAN HET LID SCHIMMEL Voorgesteld 7 mei 1991

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat onderzoek aangeeft dat er een hoge mate van niet-gebruik van de bijzondere bijstand bestaat;

van mening, dat het in eerste instantie een taak van gemeentebesturen is duidelijkheid te verschaffen aan de eigen burgers omtrent de in de betreffende gemeente bestaande mogelijkheden van de bijzondere bijstand; van mening, dat het daarnaast een rijkstaak is bekendheid te geven aan de mogelijkheden van de bijzondere bijstand in het algemeen;

verzoekt de regering: 1. via de VNG de gemeenten te wijzen op het nut van het opstellen en publiceren van eigen gemeentelijke richtlijnen ten aanzien van de bijzondere bijstand; 2. zelf voorlichting te (doen) verzorgen omtrent de mogelijkheden van bijzondere bijstand in het algemeen, en gaat over tot de orde van de dag.

Schimmel

11308 4FISSN0921 -7371 SDU uitgeverij '

s Gravenhage 1991

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.