Tweede nota van verbetering - Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop berustende nadere regelgeving in verband met decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleidingen

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 14

TWEEDE NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 22 april 1991

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 11) moet de volgende verbetering worden aangebracht:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 1b, tweede lid, «St. 1990» vervangen door: Stb. 1990.

11287 2F sSDSuNu°9 g

2eve "s? Gravenhage 1991

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.