Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 14

TWEEDE NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 22 april 1991

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 11) moet de volgende verbetering worden aangebracht:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 1b, tweede lid, «St. 1990» vervangen door: Stb. 1990.

11287 2F sSDSuNu°9 g

2eve "s? Gravenhage 1991

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.