Tweede nota van verbetering - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 9

TWEEDE NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 1 mei 1991

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 8) moet de volgende verbetering worden aangebracht:

In artikel I, onderdeel H, onder 3°, zevende lid, onderdeel b, moet «en die dienstbetrekking» worden vervangen door: en die dienstbetrekkingen.

11301 4F sSDSuNu°9g2 everrs7-Gravenhage 1991

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.