Nota van verbetering - Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleidingen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 4

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 8 augustus 1990

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) moet de volgende verbetering worden aangebracht: In artikel II, onderdeel M, wordt in artikel 18d, tweede lid, onder c, «tabel 1» vervangen door: tabel I.

014400F ISSN0921737 I

_

.. sou uitgevenj's-Gravenhage 1990

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.