18625, nr. 13 - Amendement Schutte beoogt de thans geldende maximumpremiegrens te bevriezen totdat de extra verhoging van f7000 ongedaan zou zijn gemaakt doordat het bevroren bedrag zou worden ingehaald door de geschoonde regelingsloonindex.

Dit amendement op het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen) werd op 1 november 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Gert Schutte (GPV) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Dit amendement beoogt de thans geldende maximumpremiegrens te bevriezen totdat de extra verhoging van f7000 ongedaan zou zijn gemaakt doordat het bevroren bedrag zou worden ingehaald door de geschoonde regelingsloonindex.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 1 november 1984, amendement, nr. 13     KST18625N13K2
Amendement van het lid Schutte beoogt de thans geldende maximumpremiegrens te bevriezen totdat de extra verhoging van f7000 ongedaan zou zijn gemaakt doordat het bevroren bedrag zou worden ingehaald door de geschoonde regelingsloonindex.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.