18942 nl - nota
Ontwikkelingen betreffende plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet

Deze nota werd op 13 december 1984 ingediend.

 

Nota 'Ontwikkelingen betreffende plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet'. Deze nota werd in 1984 door de Staatssecretaris van Sociale Zaken, De Graaf, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De nota heeft ten doel om tegen de achtergrond van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, de A.B.W. op hoofdlijnen aan een nadere beoordeling te onderwerpen en mogelijke consequenties voor beleid en regelgeving in de vorm van beleidssuggesties aan te geven. De nota bouwt voort op de «Nota inzake de ontwikkeling van plaats en functie van bijstand en de Algemene Bijstandswet», die op 2 april 1981 door de toenmalige Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, J. G. Kraaijeveld-Wouters, aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Kerngegevens

Ingediend
13 december 1984

Volledige titel
Plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet

Kamercommissies

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twaalf moties ingediend.

Documenten

(23 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 16 juni 1986, brief, nr. 21     KST18942N21K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 2 juni 1986, verslag, nr. 20     KST18942N20K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 31 januari 1986, brief, nr. 19     KST18942N19K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 28 januari 1986, brief, nr. 18     KST18942N18K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 14 mei 1985, stemming(en), 18765, Blz. 4991 - 5050     140585 2 14
De stemmingen over twaalf moties, ingediend in de UCV's van 29 april en 6 mei 1985 over de nota's Plaats, functie en inhoud van de Algemene Bij standswet - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 14 mei 1985 orde 14
vergadering: 14 mei 1985
 
2 6 mei 1985, motie, nr. 17     KST18942N17K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 13
 
2 6 mei 1985, motie, nr. 16     KST18942N16K2
Motie van het lid Willems C.S.
 
2 6 mei 1985, motie, nr. 15     KST18942N15K2
Motie van het lid Willems C.S.
 
2 29 april 1985, motie, nr. 14     KST18942N14K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn C.S.
 
2 29 april 1985, motie, nr. 13     KST18942N13K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn C.S.
 
2 29 april 1985, motie, nr. 12     KST18942N12K2
Motie van het lid Brouwer C.S.
 
2 29 april 1985, motie, nr. 11     KST18942N11K2
Motie van het lid Nypels
 
2 29 april 1985, motie, nr. 10     KST18942N10K2
Motie van de leden Kraaijeveld-Wouters en Paulis
 
2 29 april 1985, motie, nr. 9     KST18942N9K2
Motie van de leden Kraaijeveld-Wouters en Paulis
 
2 29 april 1985, motie, nr. 8     KST18942N8K2
Motie van de leden Buurmeijer en Dales
 
2 29 april 1985, motie, nr. 7     KST18942N7K2
Motie van de leden Buurmeijer en Dales
 
2 29 april 1985, motie, nr. 6     KST18942N6K2
Motie van de leden Buurmeijer en Dales
 
2 29 april 1985, motie, nr. 5     KST18942N5K2
Motie van de leden Buurmeijer en Dales
 
2 29 april 1985, behandeling, 18765, Blz. 1 - 65     290485 2 2
De behandeling van de nota Ontwikkelingen betreffende plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1984-1985 29 april 1985 orde 2
vergadering: 29 april 1985
 
2 25 april 1985, lijst van antwoorden, nr. 4     KST18942N4K2
Lijst van antwoorden
 
2 23 april 1985, brief, nr. 3     KST18942N3K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 17 april 1985, lijst van vragen, nr. 2     KST18942N2K2
Lijst van vragen
 
2 13 december 1984, brief, nr. 1     KST18942N1K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.