22012 nl - wetsvoorstel
stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking onder omstandigheden

Dit wetsvoorstel werd op 20 februari 1991 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Vries i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de aanpassing van het minimumloon en van de uitkeringen krachtens een aantal sociale zekerheidswetten neer te leggen in een stelsel waarin koppeling aan de loonontwikkeling is vastgeiegd, met de mogelijkheid daarvan in bij de wet omschreven omstandigheden af te wijken.

Dit wetsvoorstel staat informeel bekend als: Koppelingswet met afwijking.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag i).

Kerngegevens

Ingediend
20 februari 1991

Volledige titel
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebïjslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking onder omstandigheden

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. (Bert) de Vries i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. (Elske) ter Veld i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking oorspronkelijke tekst van wetsvoorstel en memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voorzover gewijzigd.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

Documenten

(33 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 12 november 1991, behandeling; stemming(en), Blz. 75 - 122     121191 1 5
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minim... - Handelingen Eerste Kamer 1991-1992 12 november 1991 orde 5
vergadering: 12 november 1991
 
1 30 oktober 1991, nr. 39c     KST22012N39cK1
Nota naar aanleiding van het verslag
 
1 29 oktober 1991, verslag, nr. 39b     KST22012N39bK1
Verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 15 oktober 1991, voorlopig verslag, nr. 39     KST22012N39K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 11 oktober 1991, memorie van antwoord, nr. 39a     KST22012N39aK1
Memorie van antwoord
 
2 24 september 1991, brief, nr. 21     KST22012N21K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 19 augustus 1991, brief, nr. 20     KST22012N20K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking. Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden.
 
1 5 juli 1991, gewijzigd voorstel van wet, nr. 292     KST22012N292K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 27 juni 1991, motie, nr. 19     KST22012N19K2
Motie van het lid Groenman over het verzoek aan de regering om bij de opstelling van de begroting voor 1992 uit te gaan van koppeling op 1 januari 1992. -
 
2 27 juni 1991, motie, nr. 18     KST22012N18K2
Motie van het lid Rosenmöller verzoekt de regering te overleggen met de centrale organisaties van werkgevers en werknemers en zich maximaal in te spannen om in het belang van de werkgelegenheid en ten behoeve van het behoud van de koppeling een nieuw centraal akkoord te sluiten. -
 
2 27 juni 1991, motie, nr. 17     KST22012N17K2
Motie van het lid Rosenmöller verzoekt de regering in geval van ontkoppeling van het minimumloon en uitkeringen te kiezen voor het volgen van de prijsontwikkeling. -
 
2 27 juni 1991, motie, nr. 16     KST22012N16K2
Motie van het lid Rosenmöller verzoekt de regering bij de voorbereiding van de begroting voor 1992 uit te gaan van het handhaven van de koppeling van het minimumloon en uitkeringen op 1 januari 1992 -
 
2 27 juni 1991, motie, nr. 15     KST22012N15K2
Motie van het lid Rosenmöller verzoekt de regering onder alle omstandigheden de koppeling van het minimumloon aan uitkeringen volledig te laten doorgaan in de jaren 1992, 1993 en 1994, indien de norm in deze jaren niet hoger dan 0,86 zal zijn, -
 
2 27 juni 1991, amendement, nr. 14     KST22012N14K2
Amendement van de leden G. de Jong en Van Zijl over de wijziging van een zinsnede in artikel 1. -
 
2 27 juni 1991, stemming(en), Blz. 5797 - 5896     270691 2 33
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling... - Handelingen Tweede Kamer 1990-1991 27 juni 1991 orde 33
vergadering: 27 juni 1991
 
2 27 juni 1991, behandeling, Blz. 5797 - 5896     270691 2 9
De voortzetting van de behandeling van: -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel v... - Handelingen Tweede Kamer 1990-1991 27 juni 1991 orde 9
vergadering: 27 juni 1991
 
2 27 juni 1991, behandeling, Blz. 5797 - 5896     270691 2 6
De voortzetting van de behandeling van: -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel v... - Handelingen Tweede Kamer 1990-1991 27 juni 1991 orde 6
vergadering: 27 juni 1991
 
2 24 juni 1991, amendement, nr. 13     KST22012N13K2
Amendementen van het lid Rosenmöller strekken ertoe een garantie tot koopkrachtbehoud te geven aan de uitkeringsgerechtigden, zoals ook in het wetsvoorstel beleidsmatige aanpassing, dat het vorige kabinet heeft ingediend, was opgenomen. -
 
2 24 juni 1991, behandeling, Blz. 5527 - 5600     240691 2 11
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minim... - Handelingen Tweede Kamer 1990-1991 24 juni 1991 orde 11
vergadering: 24 juni 1991
 
2 21 juni 1991, amendement, nr. 12     KST22012N12K2
Amendement van het lid Linschoten beoogt de verstoring van de collectieve financiën, als derde afwijkingsgrond om de koppeling niet te doen plaatsvinden. -
 
2 14 juni 1991, nota van wijziging, nr. 11     KST22012N11K2
Nota van wijziging
 
2 14 juni 1991, nota van wijziging, nr. 10     KST22012N10K2
Nota van wijziging
 
2 14 juni 1991, nota, nr. 9     KST22012N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 10 juni 1991, eindverslag, nr. 8     KST22012N8K2
Eindverslag
 
2 22 mei 1991, nota van wijziging, nr. 7     KST22012N7K2
Nota van wijziging
 
2 22 mei 1991, memorie van antwoord, nr. 6     KST22012N6K2
Memorie van antwoord
 
2 13 mei 1991, brief, nr. 5     KST22012N5K2
Brief van de minister van sociale zaken en werkgeledenheid
 
2 15 april 1991, voorlopig verslag, nr. 4     KST22012N4K2
Voorlopig verslag
 
2 20 februari 1991, advies Raad van State, nr. B     KST22012NBK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 20 februari 1991, memorie van toelichting, nr. 3     KST22012N3K2
Memorie van toelichting
 
2 20 februari 1991, voorstel van wet, nr. 2     KST22012N2K2
Voorstel van wet
 
2 20 februari 1991, koninklijke boodschap, nr. 1     KST22012N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 1 januari 1990, memorie van toelichting, nr. A     KST22012NAK2
Oorspronkelijke tekst van wetsvoorstel en memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past zes wetten aan, waaronder:

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 24-06-1991 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
P. (Paul) Rosenmöller 24-06-1991 GL P. (Paul) Rosenmöller i
G.J. (Gert) Schutte 24-06-1991 GPV G.J. (Gert) Schutte i
L.S. (Louise) Groenman 24-06-1991 D66 L.S. (Louise) Groenman i
M. (Meindert) Leerling 24-06-1991 RPF M. (Meindert) Leerling i
B.J. (Bas) van der Vlies 24-06-1991 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.P.C.M. (Jan) van Zijl 24-06-1991 PvdA J.P.C.M. (Jan) van Zijl i
J.G.H. (Hans) Janmaat 24-06-1991 Centrumdemocraten (CD) J.G.H. (Hans) Janmaat i
B. (Bert) de Vries 27-06-1991 Minister B. (Bert) de Vries i
E. (Elske) ter Veld 27-06-1991 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Tweede termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 27-06-1991 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
M. (Meindert) Leerling 27-06-1991 RPF M. (Meindert) Leerling i
B.J. (Bas) van der Vlies 27-06-1991 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
B. (Bert) de Vries 27-06-1991 Minister B. (Bert) de Vries i

Eerste termijn Eerste Kamer

H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 12-11-1991 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
H.F. (Han) Heijmans 12-11-1991 VVD H.F. (Han) Heijmans i
E.J. (Eef) Rongen 12-11-1991 CDA E.J. (Eef) Rongen i
W. (Willem) van de Zandschulp 12-11-1991 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
B. (Bert) de Vries 12-11-1991 Minister B. (Bert) de Vries i
E. (Elske) ter Veld 12-11-1991 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Tweede termijn Eerste Kamer

H.F. (Han) Heijmans 12-11-1991 VVD H.F. (Han) Heijmans i
E.J. (Eef) Rongen 12-11-1991 CDA E.J. (Eef) Rongen i
B. (Bert) de Vries 12-11-1991 Minister B. (Bert) de Vries i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.