19700 A nl - wetsvoorstel
Begroting voor het jaar 1987. Vaststelling begroting van lasten en baten. (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)

Dit wetsvoorstel werd op 1 januari 1986 ingediend door de regering.

 

Dit wetsvoorstel bevat regelingen betreft de niet invorderbare bedragen en kwijtscheldingen terzake van teveel betaalde pensioenen en andere uitkeringen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
1 januari 1986

Volledige titel
Begroting voor het jaar 1987. Vaststelling begroting van lasten en baten. (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

Documenten

(19 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 15 september 1987, brief, nr. 185d Herdruk     KST19700 AN185d HerdrukK1
Brief van De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen Burgelijk Pensioenfonds)
 
1 15 september 1987, brief, nr. 185d     KST19700 AN185dK1
Brief van De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen Burgelijk Pensioenfonds)
 
1 11 juni 1987, brief, nr. 185c     KST19700 AN185cK1
Brief van De Minister van Onderwijs en Wetenschappen - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen Burgelijk Pensioenfonds)
 
1 9 juni 1987, eindverslag, nr. 185b     KST19700 AN185bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen Burgelijk Pensioenfonds)
 
1 4 juni 1987, memorie van antwoord, nr. 185a     KST19700 AN185aK1
Memorie van antwoord - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen Burgelijk Pensioenfonds)
 
1 14 april 1987, behandeling, 19700 XIV, 19700 C, 19700 D, 19700 E, 19700 F, 19700 H, 19335, 19847, 18285, 18290, Blz. 1121 - 1186     140487 1 7
De behandeling van: • hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw en Visserij) van de rijksbegroting voor 1987; vaststelling van de begroting van uitgaven; vaststelling van de begroting van ontvangsten - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 14 april 1987 orde 7
vergadering: 14 april 1987
 
1 10 april 1987, voorlopig verslag, nr. 185     KST19700 AN185K1
Voorlopig verslag van de vaste commissies voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat en voor justitie - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen Burgelijk Pensioenfonds)
 
1 7 april 1987, nr. 170     KST19700 AN170K1
Voorstel van De voorzitter op grond van het bepaalde in artikel 62, eerste lid, van het reglement van orde der kamer - Begroting van lasten en baten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar 1987
 
2 7 april 1987, stemming(en), Blz. 3507 - 3690     070487 2 6
De stemmingen in verband met de begroting van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 07 april 1987 orde 6
vergadering: 7 april 1987
 
2 6 april 1987, amendement, nr. 7     KST19700 AN7K2
Amendement van het lid Nypels - Rijksbegroting voor het jaar 1987. Vaststelling begroting van lasten en baten. (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)
 
2 10 maart 1987, brief, nr. 6     KST19700 AN6K2
Brief van De Minister van Binnenlandse Zaken - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)
 
2 20 januari 1987, stemming(en), Blz. 2285 - 2385     200187 2 3
De stemmingen in verband met de begroting voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 20 januari 1987 orde 3
vergadering: 20 januari 1987
 
2 15 december 1986, behandeling, 19700 VII, 19571, 19592, Blz. 1 - 46     151286 2 2
De behandeling van het deel Overheidspersoneelsbeleid van hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) van de rijksbegroting voor 1987 - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1986-1987 15 december 1986 orde 2
vergadering: 15 december 1986
 
2 5 december 1986, nota, nr. 5     KST19700 AN5K2
Nota naar aanleiding van het verslag - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)
 
2 24 november 1986, verslag, nr. 4     KST19700 AN4K2
Verslag - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)
 
2 11 september 1986, advies Raad van State, nr. A     KST19700 ANAK2
Advies raad van state, nader rapport - Rijksbegroting voor het jaar 1987. (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)
 
2 1 januari 1986, bijlage(n), nr. 3     KST19700 AN3K2
Bijlagen i t/m iii van de memorie van toelichting
 
2 1 januari 1986, memorie van toelichting, nr. 2     KST19700 AN2K2
Memorie van toelichting
 
2 1 januari 1986, voorstel van wet, nr. 1     KST19700 AN1K2
Voorstel van wet
 

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J.C. (Hans)  Kombrink 15-12-1986 PvdA J.C. (Hans) Kombrink i
J. (Jacob)  Reitsma 15-12-1986 CDA J. (Jacob) Reitsma i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-12-1986 VVD F.H.G. (Frank) de Grave i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-12-1986 VVD F.H.G. (Frank) de Grave i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-12-1986 VVD F.H.G. (Frank) de Grave i
J.C. (Hans)  Kombrink 15-12-1986 PvdA J.C. (Hans) Kombrink i
F.H.G. (Frank) de Grave 15-12-1986 VVD F.H.G. (Frank) de Grave i
C.N. (Cor) van Dis 15-12-1986 SGP C.N. (Cor) van Dis i
H.O.Ch.R. (Onno)  Ruding 15-12-1986 Minister H.O.Ch.R. (Onno) Ruding i


(De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.