19052 nl - nota
Beleidsplan Emancipatie

Deze nota werd op 25 juni 1985 ingediend.

 

Het beleidsplan Emancipatie werd in 1985 ingediend door Staatssecretaris Kappeyne van de Coppello. Vrouwen met kinderen ouder dan twaalf jaar, die een beroep deden op een uitkering, waren voortaan sollicitatieplichtig. Het uitgangspunt van dit plan was het creëren van een grotere economische zelfstandigheid van vrouwen door betere arbeidsparticipatie.

Het conceptplan lekte al in 1984, volgend door een golf van verontwaardiging.

Kerngegevens

Ingediend
25 juni 1985

Volledige titel
Beleidsplan Emancipatie

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties ingediend.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 4 maart 1986, stemming(en), 15401, Blz. 3823 - 3966     040386 2 6
De stemmingen over 10 moties, ingediend bij de behandeling van het Beleidsplan Emancipatie - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 04 maart 1986 orde 6
vergadering: 4 maart 1986
 
2 28 februari 1986, brief, nr. 19     KST19052N19K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 25 februari 1986, gewijzigde motie, nr. 18     KST19052N18K2
Gewijzigde motie van het lid Leerling, ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 11
 
2 25 februari 1986, stemming(en), 15401, Blz. 3607 - 3644     250286 2 18
De stemmingen over 10 moties, ingediend in de UCVover het Beleidsplan Emancipatie - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 25 februari 1986 orde 18
vergadering: 25 februari 1986
 
2 21 februari 1986, brief, nr. 17     KST19052N17K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 16     KST19052N16K2
Motie van het lid Dales C.S.
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 15     KST19052N15K2
Motie van het lid Dales C.S.
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 14     KST19052N14K2
Motie van de leden Schutte en Van der Vlies
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 13     KST19052N13K2
Motie van het lid Van Es C.S.
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 12     KST19052N12K2
Motie van het lid Leerling
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 11     KST19052N11K2
Motie van het lid Leerling
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 10     KST19052N10K2
Motie van de leden Van der Vlies en Schutte
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 9     KST19052N9K2
Motie van het lid Groenman
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 8     KST19052N8K2
Motie van het lid Groenman
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 7     KST19052N7K2
Motie van de leden kraaijeveld-wouters en Evenhuis-van Essen
 
2 3 februari 1986, motie, nr. 6     KST19052N6K2
Motie van het lid Evenhuis-Van Essen C.S.
 
2 28 oktober 1985, brief, nr. 5     KST19052N5K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 15 oktober 1985, lijst van antwoorden, nr. 4     KST19052N4K2
Lijst van antwoorden
 
2 19 september 1985, lijst van vragen, nr. 3     KST19052N3K2
Lijst van vragen
 
2 25 juni 1985, brief, nr. 1     KST19052N1K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 1 januari 1984, bijlage(n); inhoudsopgave, nr. 2     KST19052N2K2
Beleidsplan
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.