19735, nr. 15 - Amendementen Groenman - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Dit amendement op het wetsvoorstel Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten werd op 20 november 1986 ingediend door het Tweede Kamerlid Louise Groenman (D66) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Door indienster wordt het juister geacht indien over WSW-lonen, zoals dat ook met andere Ionen het geval is, niet het gemiddelde, maar het voor die groep van werknemers feitelijk uit het werkloosheidsrisico voortvloeiende wachtgeldpercentage wordt toegepast. Door deze amendementen verminderen bovendien de door de werkgever, i.c. de rijksoverheid, te betalen sociale lasten met 15 miljoen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 20 november 1986, amendement, nr. 15     KST19735N15K2
Amendementen van het lid Groenman
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.