1:

ABW - Algemene bijstandswet

De Algemene Bijstandswet (ABW) werd in 1963 ingevoerd en was de eerste wet die het recht op bijstand vastlegde. Dit vangnet was bedoeld voor ieder bij wie de tewerkstellingsperspectief problematisch is. De wet werd in 1965 tot stand gebracht door KVP-minister Marga Klompé i.

Met de ABW kwam de verantwoordelijkheid voor de armenzorg voor het eerst bij de overheid te liggen. Voorheen lag die verantwoordelijkheid vooral bij kerken en particuliere instellingen. Het recht op bijstand werd vastgesteld op basis van het inkomen en het vermogen van de aanvragers.

Op 1 januari 1996 werd de ABW heringericht en vervangen door de nABW (nieuwe Algemene Bijstandwet). Sindsdien is deze wet nog minstens zestig keer gewijzigd. Op 1 januari 2004 werd de ABW ingetrokken en vervangen door de Wet werk en bijstand. Gemeentes moesten voortaan alle bijstandstrekkers die tot werk in staat waren verplichten tot een re-integratietraject.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.