1:

Arbeidstijdverkorting

Arbeidstijdverkorting, ook wel ATV genoemd, betekent dat het totaal aantal dagen dat een werknemer per jaar werkt verminderd wordt. In de praktijk betekent dit dat de werknemer een aantal dagen per jaar vrij krijgt. Dit recht werd ingevoerd om de werkeloosheid te bestrijden: het beschikbare werk zou over een groter aantal werknemers verspreid kunnen worden.

Arbeidstijdverkorting is iets anders dan Arbeidsduurverkorting, waarbij het gaat om een vermindering van het aantal uren dat een werknemer op verschillende dagen werkt. De uitwerking is echter hetzelfde.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.